Huoltovarmuuskriittiset organisaatiot

Yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta tärkeää ja kriittistä infrastruktuuria sekä palveluita tuottavat organisaatiot.

Huoltovarmuuskriittisiä toimintoja ovat mm. energiatuotanto, terveydenhuolto, maanpuolustus, viranomaistoiminta, finanssi ja tietoyhteiskuntapalvelut. Nämä toiminnot ovat yhteiskunnan kannalta välttämättömiä ja niiden toimivuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa. Huoltovarmuuskriittisiksi luokitelluilla organisaatioilla on tietojärjestelmiensä jatkuvuudenhallintaan lain asettamia velvoitteita tai riskienhallinnan, turvallisuuspolitiikan sekä laatujärjestelmien edellyttämiä vaatimuksia.

Suomen Huoltovarmuusdatan tehtävänä on tuottaa palveluita, joilla voidaan suojata huoltovarmuuskriittisiksi luokiteltuja tietojärjestelmiä ja taata niiden keskeytymätön toiminta myös poikkeusoloissa.