Palvelukuvaukset

Tuottamiamme palveluita ovat konesalipalvelut ja käyttöpalvelut. Konesalipalveluihin kuuluu asiakaslaitteiden sijoitus häiriösuojattuihin konesaleihin sekä kuljetus- ja säilytyspalvelut. Konesalipalveluiden asiakkailla on käytössään myös esiasennus- ja varastotilaa sekä väistö- ja kokoustilaa.

Käyttöpalveluiden tarkoituksena on tukea asiakasjärjestelmien toimintaa tuottamalla niille tuotanto- tai lisäkapasiteettia sekä tallennus-, varmennus- ja valvontapalveluita. Asiakasjärjestelmät voivat sijaita palvelinkeskuksissa (PK1, PK2) tai asiakkaan omissa tiloissa.

Henkilökulku konesaleissa on valvottua ja kontrolloitua, lisäksi kaikista palvelinkeskuksissa asioivista henkilöistä teetetään turvallisuusselvitykset.

Palvelupisteemme (ServiceDesk) vastaanottaa häiriöilmoituksia, palvelupyyntöjä ja sopimuksen mukaisia tilauksia. Vika- ja hälytystilanteissa varallaolopalvelumme mahdollistaa 24/7 pääsyn laitetiloihin. Palvelut täyttävät korkean käytettävyyden ja turvallisuuden vaatimukset.

Palveluidemme avulla asiakas voi ulkoistaa korkeimman turvatason tila- ja palvelutarpeensa sekä rakentaa nopeasti turvallisen järjestelmäarkkitehtuurin ilman omia investointeja.