Tarvitseeko yrityksessänne huomioida tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuus tai poikkeusoloihin varautuminen?

Onko yrityksenne huoltovarmuuskriittinen?

Jos tietojärjestelmien pitää olla toiminnassa myös haastavissa olosuhteissa ja järjestelmillä on merkitystä yhteiskunnan toimivuuden kannalta - silloin kyseessä on huoltovarmuuskriittinen järjestelmä.